Χυτοσίδηροι λέβητες πετρελαίου ΒΕΝΤΟΝΕ & BIASI

 • BENTONE MINI

  Χυτοσίδηροι λέβητες πετρελαίου - αερίου

  27 - 84 kW

 • BENTONE MIDI & MAXI

  Χυτοσίδηροι λέβητες πετρελαίου αερίου

  80 - 540 kW

 • BIASI B30, B40, SG

  Xυτοσίδηροι λέβητες πετρελαίου - αερίου χαμηλών θερμοκρασιών

  20 - 200 kW