Ατομικές μονάδες πετρελαίου SATURN

  • Χαλύβδινοι και ανοξείδωτοι λέβητες υψηλής απόδοσης με ενσωματομένο καυστήρα δυο βαθμίδων και προθερμανση πετρελαίου (έως 93%).
  • Περιλαμβάνονται : ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου - αυτοδιάγνωση βλαβών, ενσωματομένος ανοξείδωτος εναλλάκτης για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (δυνατότητα σύνδεσης με καμινάδα ανάκτησης θερμότητας).
ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-172LFA - 21K
Καύσιμο: Πετρέλαιο
Εγκατάσταση: Επιδαπέδιοι
Λειτουργίες: Απλοί
Ισχύς (Kcal/h): 17.000
ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-200LFA - 24K
Καύσιμο: Πετρέλαιο
Εγκατάσταση: Επιδαπέδιοι
Λειτουργίες: Απλοί
Ισχύς (Kcal/h): 20.000
ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-250LFA - 30K
Καύσιμο: Πετρέλαιο
Εγκατάσταση: Επιδαπέδιοι
Λειτουργίες: Απλοί
Ισχύς (Kcal/h): 25.000
ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-350LFA - 41K
Καύσιμο: Πετρέλαιο
Εγκατάσταση: Επιδαπέδιοι
Λειτουργίες: Απλοί
Ισχύς (Kcal/h): 35.000
ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-172LST - 21K
Καύσιμο: Πετρέλαιο
Εγκατάσταση: Επιδαπέδιοι
Λειτουργίες: Απλοί
Ισχύς (Kcal/h): 17.000
ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-203LST - 24K
Καύσιμο: Πετρέλαιο
Εγκατάσταση: Επιδαπέδιοι
Λειτουργίες: Απλοί
Ισχύς (Kcal/h): 20.000
ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-253LST - 31K
Καύσιμο: Πετρέλαιο
Εγκατάσταση: Επιδαπέδιοι
Λειτουργίες: Απλοί
Ισχύς (Kcal/h): 25.000
ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-353LST - 41K
Καύσιμο: Πετρέλαιο
Εγκατάσταση: Επιδαπέδιοι
Λειτουργίες: Απλοί
Ισχύς (Kcal/h): 35.000
ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-535LST - 58Κ
Καύσιμο: Πετρέλαιο
Εγκατάσταση: Επιδαπέδιοι
Λειτουργίες: Απλοί
Ισχύς (Kcal/h): 50.000

 

  • Χαλύβδινοι και ανοξείδωτοι λέβητες υψηλής απόδοσης με ενσωματομένο καυστήρα δυο βαθμίδων και προθερμανση πετρελαίου (έως 93%).
  • Περιλαμβάνονται : πλήρης πίνακας οργάνων, κυκλοφορητής, βαλβίδα ασφαλείας, μηχανικός πληρωτής, αυτόματο εξαεριστικό, δοχείο διαστολής.
ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-200 FAC
Καύσιμο: Πετρέλαιο
Εγκατάσταση: Επιδαπέδιοι
Λειτουργίες: Πλήρεις
Ισχύς (Kcal/h): 20.000
ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-250 FAC
Καύσιμο: Πετρέλαιο
Εγκατάσταση: Επιδαπέδιοι
Λειτουργίες: Πλήρεις
Ισχύς (Kcal/h): 25.000
ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-350 FAC
Καύσιμο: Πετρέλαιο
Εγκατάσταση: Επιδαπέδιοι
Λειτουργίες: Πλήρεις
Ισχύς (Kcal/h): 35.000
ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-203 STC
Καύσιμο: Πετρέλαιο
Εγκατάσταση: Επιδαπέδιοι
Λειτουργίες: Πλήρεις
Ισχύς (Kcal/h): 20.000
ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-253 STC
Καύσιμο: Πετρέλαιο
Εγκατάσταση: Επιδαπέδιοι
Λειτουργίες: Πλήρεις
Ισχύς (Kcal/h): 25.000
ΛΕΒΗΤΑΣ SATURN
KDB-353 STC
Καύσιμο: Πετρέλαιο
Εγκατάσταση: Επιδαπέδιοι
Λειτουργίες: Πλήρεις
Ισχύς (Kcal/h): 35.000