Ηλιοθερμία

 

 

Η ηλιοθερμική τεχνολογία (ή αλλιώς, ηλιοθερμία) μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε χρήσιμη θερμότητα: οικονομικά, αποδοτικά και με ασφάλεια.Το μόνο που χρειάζεται είναι η ηλιακή ακτινοβολία και η τεχνολογία των ηλιακών συστημάτων. Αρκεί ένας ηλιακός συλλέκτης μεγέθους 4 έως 6 τετραγωνικά μέτρα, ώστε να τροφοδοτήσει με ζεστό νερό ένα μέσο νοικοκυριό 4 ατόμων. Με αυτό το τρόπο η ηλιοθερμία καλύπτει το 25% της ανάγκης του ανθρώπου για ενέργεια. Έπειτα, μπορείτε να εξοικονομήσετε ευκολα, περίπου το 80% της ενέργειας που καταναλώνεται για την θέρμανση του χώρου,με μοναδική προϋπόθεση να υποστηρίζετε τη θέρμανσή σας με ηλιακή ενέργεια.

 

Ηλιοθερμικά Συστήματα

Η βέλτιστη εναρμόνιση όλων των εξαρτημάτων του συστήματος – αρθρωτός συλλέκτης, ηλιακός συσσωρευτής φρέσκου νερού ή ηλιακός στρωματοποιημένος συσσωρευτής και σύστημα ελέγχου ηλιακής εγκατάστασης – φροντίζει για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία.

Τα βασικά μέρη ενός ηλιοθερμικού συστήματος είναι :

  • Συλλέκτες

    Συλλέκτης TiSUN
 
 
  • Δοχεία - Συσσωρευτές

               Δοχείο Pro Clean

 

 

  • Υδραυλικό Solar Kit (Ηλιακός σταθμός)