Έργα

Υλοποιηθέντα έργα:

 • Μελέτη κτιρίου ΗΜ στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αγρινίου.
 • Μελέτη κτιρίου ΗΜ επέκτασης Νοσοκομείου Μεσολογγίου "Χαντζηκώστα".
 • Μελέτη - κατασκευή ΗΜ νέας πτέρυγας Γηροκομείου Αγρινίου.
 • Μελέτη - εγκατάσταση Συστήματος Πυρασφάλειας Γηροκομείου Αμαρουσίου - Αθήνα.
 • Μελέτη - εγκατάσταση Συστήματος Πυρασφάλειας στις εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων - Αθαμάνιο Άρτας.
 • Μελέτη - εγκατάσταση Συστήματος Πυρασφάλειας στις εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων Αγίου Βλασσίου.
 • Κατασκευή Ethernet DSLAM κτιρίων Ο.Τ.Ε. - Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα, Πάργα, Κέρκυρα, Λευκάδα.
 • Κατασκευές μικροτάφρων και τοποθετήσεις ΚΟΙ - Ο.Τ.Ε.
 • Μικροεπεκτάσεις - τακτοποιήσεις εναέριων συνδρομητικών δικτύων.
 • Ηλεκτροφωτισμός κεντρικών Δημοτικών οδών.
 • Εγκαταστάσεις ΗΜ κτιρίων Ο.Α.Ε.Δ.
 • Εργασίες υγρομόνωσης κτιρίων.
 • Κατασκευή λεβητοστασίων με χρήση βιομάζας photo & video ).